https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36983.e9a985bf-1a02-4eda-8034-f57ab52aec61.0100d691-62a4-4fc5-8c32-14d0406dbdf5.9eec8e20-5f71-4303-a381-4bc012ab2cd9

Qlik to Power BI Migration: 4-Wk Implementation

Pomerol Partners Ltd

Подробни данни

Издател
Pomerol Partners Ltd
Ценообразуване
£17,165
Златно ниво
Data AnalyticsData Platform
Продукти
Power BI
Тип на услуга
Внедряване
Страна/регион
United Kingdom
Също така на разположение в
South AfricaUnited States