https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36983.697bf974-7df4-41fd-a04f-b67117d40df5.7d3c0705-968c-4c8a-bb7a-4e5312663d69.838b22c4-33f2-4834-8c83-ffab494fe4f7

Migration from Qlik: 10-Day Proof of Concept

Pomerol Partners Ltd

Подробни данни

Издател
Pomerol Partners Ltd
Ценообразуване
$13,500
Златно ниво
Data AnalyticsData Platform
Продукти
Power BI
Страна/регион
South Africa
Също така на разположение в
United KingdomUnited States