https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56529.5cb8af6d-9991-4def-80b8-6b33aa0b1740.6c59cb7e-6b81-4f76-b816-0e745b2fd01b.7bcf57d2-7afc-4b49-b17e-ee24394dfdaf

TCS Connected Scholars on Microsoft Dynamics 365

Tata Consultancy Services Ltd - Dynamics

Подробности

Издател
Tata Consultancy Services Ltd - Dynamics
Ценообразуване
Безплатно
Компетенции от ниво Gold
Cloud Platform
Тип услуга
Оценяване
Страна/регион
France
Също така е налично в
GermanyUnited KingdomUnited States