https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1219.7f2c3035-fc09-499e-95d9-98a49037b7a2.32329403-05ff-4e7d-8496-7d387c7f1ada.8b54c9ad-28d2-4ced-90d4-7195f689539a

D365 Business Central: 8-Week Implementation

Western Computer

Подробни данни

Издател
Western Computer
Ценообразуване
$42,000
Златно ниво
Enterprise Resource Planning
Сребърно ниво
Cloud Business Applications
Тип на услуга
Внедряване
Страна/регион
Costa Rica
Също така на разположение в
MexicoVirgin Islands of the United StatesUnited States