Прескачане към основното съдържание

Pro Cliche Finder

Orpheus Technology Ltd.

3.7 (6)

Finds cliches and redundancies in your writing

Scours your work for cliches and highlights them. Nobody likes to read a cliche so best to avoid them. Redundant expressions can also be removed as they say the same thing twice.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да чете от вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838129/Product_42949674748/Asset_28eb4d40-05dd-486e-b949-180af40fa752/cliche2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838129/Product_42949674748/Asset_28eb4d40-05dd-486e-b949-180af40fa752/cliche2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838129/Product_42949674748/Asset_8257d594-0b42-47e0-9a4a-54939908dd7c/cliche1.png