Прескачане към основното съдържание

Szotar.net online dictionary

Akadémiai Kiadó Zrt.

3.0 (1)

Mono- and multilingual dictionaries from the biggest dictionary publishing company in Hungary.

Szotar.net is the online dictionary service of Akadémiai Kiadó, the biggest and oldest dictionary publishing company in Hungary. Our dependable, up-to-date online database is covering 7 languages and several types accommodate diverse demands with 3.5 million vocabulary entries and 35 million examples and expressions.

You need a szotar.net account to use this add-in!

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да чете или извършва промени във вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22880.d98c517a-9ab6-4cc5-a9a0-a3ac334cd23b.9129dec9-65a6-45e2-8230-de279ece2894.154824d4-905b-4f55-a5cc-762631987921.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22880.d98c517a-9ab6-4cc5-a9a0-a3ac334cd23b.9129dec9-65a6-45e2-8230-de279ece2894.154824d4-905b-4f55-a5cc-762631987921.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56072.d98c517a-9ab6-4cc5-a9a0-a3ac334cd23b.9129dec9-65a6-45e2-8230-de279ece2894.87ca1c7d-3bef-4aa8-bd98-4fb94996d1ae.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59211.d98c517a-9ab6-4cc5-a9a0-a3ac334cd23b.9129dec9-65a6-45e2-8230-de279ece2894.d5c999be-12e9-4579-bb1f-46248781f88c.png