https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10454.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.5910798e-c212-4f55-9049-67d3ed133ad0.png

FedEx Tracking at the tip of your hand

iGlobe

Track your delivery the easy way and never miss a delivery day

This is a test app submitted for testing purposes. DO NOT DOWNLOAD this app unless you are a Microsoft tester. There will be no support for downloading this app and Microsoft is not liable if this app messes up your server.

###

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да чете или променя съдържанието на всеки елемент във вашата пощенска кутия и да създава нови елементи. Тя може да осъществи достъп до лични данни – например основния текст, темата, подателя, получателите и прикачените файлове – във всяко съобщение или елемент от календара. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38502.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.7c6ad54e-5f90-44f1-b0ad-8416b86d9071.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38502.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.7c6ad54e-5f90-44f1-b0ad-8416b86d9071.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23749.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.e126a368-e9dc-493f-8755-7e14ca6c446d.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52980.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.e5bd738b-7138-410c-af99-e97ad6c9c78b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5637.75d04914-fa89-43f2-a35b-29b533f0eeed.1ce5b5cb-55f6-4555-85dd-27857c9a4d92.623321e1-c82f-4bdf-b8ac-667f020125a0.png