https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18508.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.5e56af39-4ed4-494b-b394-7b4ea5813fa2.da39c496-6326-4d6a-9e19-788c95a29018.png

Flipgrid

от Flipgrid, Inc.

(45 оценки)

Empower every voice in your classroom by recording and sharing short videos.

Flipgrid is a free, accessible, and simple video discussion experience. Educators create and share discussion Topics with their learning community and learners record and share their short videos with each other. The Flipgrid Teams app makes it easy to participate in a discussion right from Microsoft Teams.

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Приложението може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31660.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.1b145b80-68e8-42ad-8451-19369830a959.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40869.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.3283bbb2-0603-4246-8aa6-3e30714a64f1.15ae54c1-1ceb-4541-b0d6-faa9606ffdda.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4240.24c9298c-ba0e-4df6-9bd0-d57d8fd26130.2f012ee9-43a5-4e9c-a0fa-3ef7bf2f3834.ce10eb8d-6ae6-48c8-82de-a8056c0a87d0.png