https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54822.d1ccf824-4d3b-4858-a495-2e6b2d846b74.fede1b07-62de-46be-a323-efd444f3ab14.1bf8efe8-c759-4519-9a5d-e04d5194012a.png

Scribbr Academic Assistant

от Scribbr

(2 оценки)

The Scribbr Academic Assistant is designed to help Scribbr editors insert standard comments.

The Scribbr Academic Assistant allows Scribbr editors to save time while editing study-related documents for Scribbr. Editors can insert standard comments to provide helpful and constructive feedback to students.

To use the Scribbr Academic Assistant, you need to have an active Scribbr editor account.

Do you want to edit for Scribbr? Apply here: https://www.scribbr.com/jobs/freelance-native-english-editor/.

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да чете или извършва промени във вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15439.d1ccf824-4d3b-4858-a495-2e6b2d846b74.fede1b07-62de-46be-a323-efd444f3ab14.e1b7a630-a418-4f54-8f0e-3ff8f0ab0f68.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58903.d1ccf824-4d3b-4858-a495-2e6b2d846b74.fede1b07-62de-46be-a323-efd444f3ab14.0fb868b0-2c45-4e82-9238-89819a3dfa8a.png