Прескачане към основното съдържание

iTask

上海移品信息技术有限公司

创造性的虚拟团队机制,基于任务建立,完成即归档。指派人,负责人,参与人,截止时间,分类筛选,标签。基于Bot聊天同步任务信息,显示延误或剩余时间

主要功能:1)iTask支持直接从Office365选择联系人,然后快速组建虚拟团队,支持指派人、负责人、参与人等任务角色,避免工作职责不明确,实时沟通与协作,事事追踪有记录。2) iTask任务列表中展示所有任务,可以按照角色分类,可以搜索、筛选与排序,在繁杂的日常工作中快速信息组织与分类,避免聊天记录中信息难以查找的问题,专事专做,事事回溯够快捷。iTask结合Teams优势特性,Bot服务会及时提醒您任务的相关更新,避免您遗漏重要的信息,您也可以使用Bot服务快捷回复某个任务,即问即答,事事推进有效率。产品特性:1)iTask专注执行力,提升事情保质、高效完成的能力,即:员工(“人”) 将事情(“事”)在规定的时间(“时”)、地点(“空”),按照授权(“权”),达成结果(“果”)的能力。2)iTask也是Office365的智能移动伴侣,云端可以运行在Azure上。3)iTask是上海移品信息技术有限公司随办产品的一部分,结合了Teams的最新特性,给用户更加丰富的体验和系统对接延伸,实现企业内部和跨公司移动协同管理,打造企业生态协作,帮助您提高执行力,助力企业腾飞。

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844054/Product_42949683218/Asset_21302a60-72b8-456a-b017-1b66e9593a0d/01main.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844054/Product_42949683218/Asset_21302a60-72b8-456a-b017-1b66e9593a0d/01main.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844054/Product_42949683218/Asset_e629d45a-4647-4fba-acf9-3c84a7306873/02newtask.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844054/Product_42949683218/Asset_2334eace-f31f-43d5-89f9-f1fae7a60f7b/03messageextension.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844054/Product_42949683218/Asset_717d9045-9a1d-40de-ab58-71daa9e4728e/04extension.png