https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63902.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.666d1100-6ba8-409e-9918-9f8b15999e63.png

GetReplied

Virtual Works

Add one-click reply options to the messages you send to prospects, motivating them to reply.

We've made it easy for buyers to reply to you.

GetReplied helps salespeople to increase responses from prospects, reduce sales cycles, and improve close rates.

Create and insert custom one-click reply buttons to your messages.

Get more email replies with GetReplied.

A GetReplied account is required to use this add-in. Start your free 14-day trial now

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61569.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9117de4-1957-42cc-8e91-a996a95d66ba.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64157.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.cb324865-966c-4e80-9c03-35efab99e9c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63345.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9654808-7c5b-4456-b4f4-26daae716f8e.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20205.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.bafd2c00-dad2-480d-8c9f-511419c247c2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31706.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.c11e0d5c-8c57-4f47-82e5-9782574f72b2.png