https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14913.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.8fffba1a-faea-494a-aab5-2004616f60b3.png

Gantt Chart Pro

от Witivio

(1 оценки)

Gantt Chart Pro for Microsoft Teams illustrates a project schedule on a bar chart.

It sounds complicated but it's not. It is so simple to use that anyone could manage a simple project with Gantt Chart Pro. You don't need to be an expert Project Manager to use the app.

Here's what you can do:

  • Add new tasks
  • Specify the start and end of a task
  • Create dependencies between tasks
  • Allocate resources
  • Write notes
  • Set the progress of and ongoing task
  • Export the Gantt chart to CSV, or PDF

Add Gantt Chart Pro to a Microsoft Teams channels to share the project schedule with your team. You can choose who can edit the Gantt Chart Pro, only the owner or everybody in the team.

Възможности на добавката

Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7699.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.d370fb99-b3c1-4d64-b57f-7aabd1aeaab5.png