https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21927.a3200537-6587-4d8b-9f4e-d78b7bf30d2f.8bb2a003-8adb-4441-9821-9b932abd0d99.3bb4906d-b2a6-4475-ab62-9976d664d9e9.png

Walking Meetings for Outlook

от Walking Meetings, Inc

Help users set a meeting and communicate that easily via subject line header and footer in the body.

Walking Meetings helps employees and employers create a culture of walking during ideal meetings. Not all meetings are walking meetings. We help managers and employees begin to pick and set the ideal meetings.

Also can you update the walk selection to:

- Walking Meeting

- Walking One-on-One

- Walking Brainstorm

- Walking Warmup

- Walking Break

- Walkable

- Let's Walk

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. То може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1028.a3200537-6587-4d8b-9f4e-d78b7bf30d2f.cc84bb73-5d27-4e2b-afd1-bac0111f83e8.eee2ba55-4fd0-4113-bd6c-bee9e0097e87.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46602.a3200537-6587-4d8b-9f4e-d78b7bf30d2f.cc84bb73-5d27-4e2b-afd1-bac0111f83e8.0bfe13dc-2d13-4250-9931-64521c2d1f41.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29818.a3200537-6587-4d8b-9f4e-d78b7bf30d2f.cc84bb73-5d27-4e2b-afd1-bac0111f83e8.34ecf13e-a83b-4914-a02c-86dba9a32a60.png