https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31330.2f67ef7b-c539-47c3-af27-bc8afbc81fb4.5e606e67-7519-453d-8ea6-c848ec89ec26.49bdf9c0-1cde-4509-b7af-0fa3a760cfa9.png

Dynamics 365 Field Service for Outlook

от Microsoft Corporation

Dynamics 365 Field Service helps organizations deliver onsite service to customer locations.

Dynamics 365 Field Service helps organizations deliver successful onsite service to customer locations. The application uses workflow automation within Microsoft Outlook to help frontline workers fix it right the first time. Create work orders quickly and easily within Outlook, get help from remote experts, and keep customers updated with the status of their service call all in one place.

A Dynamics 365 Field Service license and a Microsoft Outlook license are required to use Dynamics 365 Field Service for Outlook. Dynamics 365 Field Service allows administrators and users to access content and share data outside of Microsoft 365 once consent is given to link their Microsoft work or school account with their Dynamics 365 account.

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. То може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28414.2f67ef7b-c539-47c3-af27-bc8afbc81fb4.613e3dfb-ba13-42a1-9802-5ad122f1bf95.6cd5e48a-67cf-41c4-b70c-ca48c64f3a38.png
/staticstorage/a4a6681/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28414.2f67ef7b-c539-47c3-af27-bc8afbc81fb4.613e3dfb-ba13-42a1-9802-5ad122f1bf95.6cd5e48a-67cf-41c4-b70c-ca48c64f3a38.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21885.2f67ef7b-c539-47c3-af27-bc8afbc81fb4.613e3dfb-ba13-42a1-9802-5ad122f1bf95.7c3dd747-cde3-44c1-b694-5dbfca0f665d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44249.2f67ef7b-c539-47c3-af27-bc8afbc81fb4.613e3dfb-ba13-42a1-9802-5ad122f1bf95.b879818a-51ba-4644-b690-5333e8a61d79.png