https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47084.7ee32a5b-9233-4992-9df1-f3f4ace2f21c.c6c574d0-a26b-4cff-a1b0-b49ab64fddf3.40aa1ef1-d4be-4c6b-8755-e2d938d4c649.png

Naviate Correspondence

от Symetri

Send outgoing and archive emails to Autodesk Construction Cloud's Correspondence Tool with ease!

Send outgoing and archive existing emails to Autodesk Construction Cloud's Correspondence Tool easily and reliably. This add-in ensures that your ACS projects are kept up to date with correspondence that occurs between stakeholders throughout the project lifecycle. Lightweight and easy to deploy, Naviate correspondence is an essential tool for all users.

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да чете или променя съдържанието на всеки елемент във вашата пощенска кутия и да създава нови елементи. Тя може да осъществи достъп до лични данни – например основния текст, темата, подателя, получателите и прикачените файлове – във всяко съобщение или елемент от календара. То може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4376.7ee32a5b-9233-4992-9df1-f3f4ace2f21c.764afa75-63ca-4c70-b853-d1663ddf6a20.be0f1200-a049-47e8-b9db-477350e3297c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7901.7ee32a5b-9233-4992-9df1-f3f4ace2f21c.764afa75-63ca-4c70-b853-d1663ddf6a20.f258c3a1-e046-43ab-8ebf-0fe10b1e33c3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28799.7ee32a5b-9233-4992-9df1-f3f4ace2f21c.764afa75-63ca-4c70-b853-d1663ddf6a20.30c357cd-60dc-4676-9c8e-67ad3675404e.png