https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52838.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.fa36af49-6e62-4932-bc5e-2473181ca6a4.png

Custom Signatures

IdeaSynthesis LLC

Perfect your email with a custom signature

Ever wanted to use a different signature for emails you send to different people? Running multiple businesses from the same account and want to make sure that every email is just perfect with the right email signature? Custom Signatures is for you!

- Add multiple signatures that can each be applied to any email

- Support for independent signatures for plain text emails and HTML emails

- Completely self-contained: no signature data is stored outside the add-in.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13357.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.71a82492-f696-40a1-b25b-0382d58962b6.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24436.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.8e64f042-cd8c-4cbd-b2e0-8ed1aa8ed398.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56232.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.dc3cc420-4564-4c82-92c7-7e00ec5196e7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58284.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.012236ac-638b-4a1a-b171-4215c24cf842.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32462.24b7c103-c938-4f68-9d60-3ed059aaea5e.23566abc-0405-4ce6-9861-d8713c8a5ae1.264dcef5-80d2-4a68-9b77-1a32920c6ab1.png