https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57710.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.34b6413a-0087-4acd-b1a4-3ab751d1e7e3.jpeg

Beenote - Board Meeting Management Portal

Beenote

Meeting Management Portal for boards and teams, quickly create a meeting agenda from your calendar.

Meetings created from this Outlook Calendar add-in will be synchronized with the Beenote web application (app.beenote.io).

You can add your agenda items, as well as the time allotted for each.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да чете или променя съдържанието на всеки елемент във вашата пощенска кутия и да създава нови елементи. Тя може да осъществи достъп до лични данни – например основния текст, темата, подателя, получателите и прикачените файлове – във всяко съобщение или елемент от календара. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56276.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.e9764412-c816-4419-92c0-07ba3b0fd999.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30625.1029fa52-34f6-40f6-8442-8172729f4aea.a8b701f0-ef60-49d6-b410-8e3f2fc01c2f.93d92d46-7c96-45e6-ba15-e19aa1371548.png