https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23549.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.9d868f7c-19a1-470e-a5b0-8bb4901f450c.png

MeetingRoomMap for Outlook

TNS Consulting ApS

Show location of your meeting room in a custom map.

Outlook Task pane add-in for meetings. Shows an overview map image/floor-plan with an indication of the current meeting room. Administrators can upload multiple map images/floor-plans and associate the organization's meeting rooms to maps including their precise location.

Use https://www.meetingroommap.net to sign up and administrate floorplans for use in the Outlook add-in.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33884.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.278e08b9-8927-40fe-beaf-4de1c60e5e45.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47932.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.c3cca3f9-6862-43d7-a587-f71165a71cb2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21702.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.97eac6e8-59e1-4a95-9d5b-2b4e34c572d7.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18725.c7d7569e-57e0-427a-b246-8720a925953d.ac63da6b-5646-4109-a013-5ddff8cbbb57.29380c71-38cc-4baa-9223-9eb367c50c6b.png