https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35451.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.ad41252a-927f-41bf-b479-ae255d1c41f7.png

Lunchbreak

Tudor Oprea

Make trips to your favourite lunch place more efficient by sharing a car ride with your work mates.

  • Organize lunch. Quickly schedule a lunch trip for your work colleagues. They can join you to your lunch destination.
  • Make friends. Find a lunch trip posted by one of your work colleagues and join it.
  • Be eco friendly. By sharing a car ride to your favourite lunch place you'll waste less resources.
Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31324.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.e7b3b88e-b4dd-4b1e-a8b0-517937b9c5d9.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56184.747b2378-3930-4010-9d8d-88da3507ec48.b79c6d5c-2a64-4c5a-acc0-77b55ffdc376.dbb35460-6091-43b7-a6f0-e6e4788b2321.png