https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40217.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.910e7ea5-6cf9-40a0-9b00-dd31523bfcd0.png

MailChimp

Microsoft Teams Ecosystem

Manage contacts and send email messages to subscribers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The MailChimp connector sends notifications about your email marketing campaigns. Mailchimp allows you to manage contacts and send email messages to subscribers.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32856.741f2d7d-37c6-4ed8-a404-5556b9fb0c80.3295e6bc-88aa-40c7-8bbf-e0c293d8d57b.a3e84753-af34-42a9-9472-0a1aaa868b9a.png