https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50785.468d81d5-0c72-4dab-8238-56ff1050f240.22443faa-7e58-45ba-850b-1ca0cdf4a7af.1ca492c7-5f9f-4d4b-9083-d0f1d0d96afa.png

CheckMarket

Microsoft Teams Ecosystem

Conduct customer surveys.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The CheckMarket connector sends notifications about responses to your surveys.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63432.468d81d5-0c72-4dab-8238-56ff1050f240.22443faa-7e58-45ba-850b-1ca0cdf4a7af.2bb8f7a2-1972-42f7-822d-e1a1bb21f3a2.png