https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24205.b224b98f-5f21-4a9b-b27c-32b82bc330bb.6cfc2c5a-8765-47ec-8b62-312853d3aaaa.af2a5096-0570-4d1d-8abf-2c88399b2472.png

OpenReel

OpenReel

Start sending videos & getting real-time notifications right from your browser!

OpenReel’s extension for Outlook are included as part of your OpenReel account. Send a video, and receive real-time notifications without ever switching tabs. Our extension makes it so ridiculously easy to share video, there’s really no reason to send an email without one. Greatest part? It’s a one-time, one click install, right here.

You will need an OpenReel account to use the plugin. You can very easily create an account from openreel.com or from the link provided in the plugin signup page.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52831.b224b98f-5f21-4a9b-b27c-32b82bc330bb.6cfc2c5a-8765-47ec-8b62-312853d3aaaa.64c0aa83-a9a4-4f29-bb9a-4ae3d342c4d9.jpeg