https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35157.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.044eef85-3aa6-498d-92aa-2a7f8dad6411.png

Claritysoft for Outlook

Claritysoft

Stay Connected with Claritysoft Live CRM

Using Claritysoft for Outlook stay Connected with Claritysoft Live CRM.

- Login with Claritysoft CRM credentials.

- Can Crate new 'Account', 'Contact', 'Lead' from email recipients

- Can create new 'Activity' under new or existing 'Account', 'Contact', 'Lead', 'Opportunity' or 'Project'.

- Can create new 'Activity' under 'Auto Detected' 'Contact', 'Lead', 'Opportunity' or 'Project' (those email recipients are already exist in Claritysoft Live CRM, will appear in 'Auto Detected')

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54696.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d55fdd4f-035f-49a9-bae0-577d6c49eea1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39267.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.8daea2a3-7f6e-48d5-ad04-b2a82cc253c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35693.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d8296b61-5bd7-4f35-b1bd-76fcb6502e41.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9130.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.6bf244f2-1ca0-4ccf-85de-446d54635e5b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36745.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d92479d4-4790-4f81-aeeb-f051009cd250.png