https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41898.47a368b9-7eaf-4f94-9a0d-3d7be542f2b7.47a1f0e0-3599-4b80-8fff-62ffbce054e8.d2cc5ad2-c483-460b-9f3b-addb68c62bba.png

appear.in

Video Communication Services AS

Schedule appear.in video meetings using Outlook

Make any meeting a video meeting with appear.in. This add-in allows you to quickly add video meeting information to your Outlook appointments, allowing participants to attend meetings hassle-free using their web browser.

  • Requires an appear.in Business account. Don't have one? Visit http://getstarted.appear.in/business-plan to sign up.
  • Quick access of all your appear.in personal and team rooms for scheduling
Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15177.47a368b9-7eaf-4f94-9a0d-3d7be542f2b7.47a1f0e0-3599-4b80-8fff-62ffbce054e8.4de846f9-0393-4c97-a195-5aec41e9b1c8.png