https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35645.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.f32c004d-ee9a-4fb7-a3e3-8c52f1f03434.png

cloudplan for outlook

cloudplan GmbH

Create weblinks to share files and folders. Use folders for uploading and downloading.

NEXT LEVEL PRIVATE CLOUD STORAGE & COLLABORATION

Fully integrated solution for Private Cloud Storage, collaboration and chat. 100% data sovereignty. Runs in cloud, local, hybrid or multi-cloud environments. Simplify your private cloud!

The cloudplan outlook add-in:

- Create weblinks to share files and folders

- Folders can be used for uploading and downloading

steps

- Create a cloudplan account: https://www.cloudplan.net

- Add content to your account via the web portal or desktop app

- Share the content with this add-in

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63507.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.59a8ee55-2bcb-4264-a370-6c7dccb49f28.png
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63507.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.59a8ee55-2bcb-4264-a370-6c7dccb49f28.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37295.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.fad026f2-959f-43ee-85ea-7237248b627d.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18497.09cc0b58-87a9-4990-9127-b6f9ee5aac33.daf0fe97-8466-41f7-a990-ca5fe4e181f2.ae4ec229-a9cd-4cc9-a9d9-9b46dbcdf75c.png