https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46754.b856afe0-6157-4876-9b4a-f681124d97bc.b3fc39e5-9f57-4c24-a4d8-a6ea30350262.928fe3f8-63aa-4959-abd1-2f20c464380f.png

Zingo

ZINGHR

Zingo is a bot which is created for the Microsoft Teams platform, with a goal to provide

Zingo is an AI Powered bot which is created for the Microsoft Teams platform, with a goal to provide anytime-anywhere access to key information pertinent to the organization, the employees will be able to keep a track of their vitals like attendance, access HR policies and more along with using it for collaboration

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48189.b856afe0-6157-4876-9b4a-f681124d97bc.b3fc39e5-9f57-4c24-a4d8-a6ea30350262.94baae2a-0148-4b06-aaab-a0cc635605b2.png