https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39662.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.d6ffade2-2aa2-450c-8c35-3773cf865926.png

Snooze Bot

Augmentech Ltd

Snooze Microsoft Teams messages and get reminded about them at a convenient time.

Have you received a Microsoft Teams message and couldn't address it immediately? Did you wish there was a way to snooze the message so that it arrived later? You can now do exactly that with the Snooze Bot! Snooze your messages in personal chats, group chats and Microsoft Teams channels. When the specified time arrives, the bot will send you a personal card reminding you about your snoozed message. From the personal card, either you can go directly to the Microsoft Teams message or you can snooze the message again. Icons made by Pixel perfect and Freepik from https://flaticon.com

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
 • Може да изпраща данни през интернет
 • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
 • С един поглед
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48341.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.9d64da3c-68e9-4d73-a72a-60491f864fc1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33314.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.7d2fffff-ad68-4ad5-9bbf-b5f7b737fa71.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42135.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.888eed10-915e-4f47-9cc9-1269ca2c2685.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22732.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.c67f49e6-d3ac-453c-9f59-7721c514b2ed.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59845.af634a1a-2a0f-42ad-aea7-af9ec8a87669.44d46443-a7b2-462b-90b7-56bbe598d124.3c423f8f-0c2a-4b74-9951-5b4af4811fec.png