https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19288.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.0c7bf63b-f495-4b8a-bf81-9ffd83be6075.png

MyWorkDrive

MyWorkDrive

The MyWorkDrive App allows you to access file share folders in Microsoft Teams

The MyWorkDrive App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams.The [MyWorkDrive](https://www.myworkdrive.com) App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams. With this integration you can perform the following actions in Microsoft Teams:


• Add MyWorkDrive as a tab in Microsoft Teams

• View/Edit Office Files in Office Online

• Upload/Download/Rename and Delete files

• Create internal file share links to connect MyWorkDrive accessible files to tasks in Microsoft Teams.

MyWorkDrive is a software service managed by your internal IT that allows you to access, manage and view company files stored on Windows File Shares using any Web Browser, Mapped Drive or Mobile Client and now you can access in Microsoft Teams!   Your company must be running MyWorkDrive software internally to use this app in Microsoft Teams.   For more information visit our MyWorkDrive Support site.

 

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png