https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30695.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.b4486321-6d18-42a4-a576-b760a14f35ac.png

CI-Signature

ci solution GmbH

Preview for server-side attached Signatures and Disclaimers

Eliminate proliferation in employee e-mail signatures efficiently and permanently

Professional, uniform and CI-compliant e-mail signatures throughout the company

Time and cost savings through central administration and control without access to client PCs

Plan and automate actions (e.g. trade fair dates, product applications) weeks in advance

First-class support: accessible, competent, helpful and fast.

For use our Services are needed: CI-Sign and CI-Disclaimer

Prices and Features: https://cloud.ci-solution.com/product.aspx

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. Тя може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17745.80351b67-71e2-4c84-97e7-6116e47f34c7.896ba0ae-840e-425e-b145-0da63e1b9f24.5e9ef825-9e8a-4753-a105-4d255c8aa9fb.png