https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45432.059003a9-9b68-4892-8963-23c37fe0efd2.8e4d939f-921f-4d3b-a559-46f576e6d8a5.7bdebc78-4378-46ad-a785-d13d9d2287a8.png

SmartMeeting

SmartMeeting株式会社

SmartMeeting の予定や会議レポートに関する通知メッセージを受け取ることができます。

SmartMeeting を使うことで、会議改善のために必要な予定の管理、アジェンダ・議事録の管理を誰でも簡単にできるようになります。

予定の確認

MicrosoftTeams を離れることなく SmartMeeting の当日の予定の確認を行い、会議の準備を忘れずに行うことができます。

毎週の会議レポート

先週1週間の会議レポートが閲覧でき、会議にかけている時間やコストの可視化が可能です。

MicrosoftTeams と SmartMeeting の連携

SmartMeeting に Microsoft ログインをしているすべてのお客様が無料で利用できます。

Language

This application is available in Japanese.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Тази добавка може да осъществява достъп до лични данни в активното съобщение, като например телефонни номера, пощенски адреси или URL адреси. Добавката може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33737.059003a9-9b68-4892-8963-23c37fe0efd2.8e4d939f-921f-4d3b-a559-46f576e6d8a5.51b836ed-105c-4579-8c5e-54c66fc69902.png