https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36941.bf2f4712-1341-4e56-9f01-ebe4f3f54777.40069a14-8b39-45bc-91b1-d24d56e07dd3.1b53fc61-11b3-47ab-b041-2fb335401fc3.png

Cantonese for Excel

Nathan Hammond

Cantonese Tools for Excel

Cantonese for Excel provides formulas to facilitate working with Cantonese romanization in Excel.

Възможности на добавката
Когато добавката се използва, тя
  • Може да чете или извършва промени във вашите документи
  • Може да изпраща данни през интернет
  • С един поглед
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33650.bf2f4712-1341-4e56-9f01-ebe4f3f54777.40069a14-8b39-45bc-91b1-d24d56e07dd3.9c8a28df-4db1-488a-814c-7c12d2509f81.png