https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24317.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.abcf1708-fdf3-4793-8ed3-6df2022996af.png

PerfectView CRM Online for Outlook

от Efficy Nederland B.V.

Add-in voor integratie tussen Outlook en PerfectView CRM Online

Met deze add-in kunnen e-mail berichten opgenomen worden in PerfectView CRM Online en deze e-mailberichten kunnen gekoppeld worden aan activiteiten, organisaties en personen.

Er kan ook een melding getoond worden bij het versturen van een e-mail als deze nog niet is opgenomen in PerfectView CRM Online.

Deze functionaliteit kan ingeschakeld worden via de persoonlijke instellingen > 'Mijn koppelingen' > 'Outlook add-in'.

Възможности на приложението

Когато това приложение се използва, то
  • Може да изпраща данни през интернет
  • Това приложение може да осъществява достъп до и да променя лични данни в активното съобщение, като например основния текст, темата, подателя, получателите и информацията в прикачените файлове. То може да изпрати тези данни на услуга на друг разработчик. Не могат да бъдат четени или променяни други елементи в пощенската ви кутия.
Тази добавка може да се стартира сама, когато:
  • Потребителят изпраща имейл.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18738.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.153f7a51-b98b-472a-b725-d0bdc6a54e0d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48962.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.d6edb25d-d04d-45ff-8d83-4f4b3e8be007.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50236.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.e0edf707-27a5-4eae-a8b7-ca253b80af61.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51942.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.72a034fc-62cb-4a6b-b7ee-b2705b59e943.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65071.f055f0f1-0b1e-49a7-b29c-d87730ab5d53.0b75c5c1-2a5e-4fa6-8936-27214f865d70.8971d448-7304-45a0-958e-b43fc8eda8df.png