https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32544.bf92192f-b3cc-4d33-a217-913860d02c99.32cd5479-cd2e-4a44-a8f9-c3b883a0c8cb.33e363fe-316e-4f3a-97c1-6017daef6a13

Pirios Case Management

от PIRIOS S.A.

Elastyczny system zarządzania reklamacjami z opcjami integracji.

This application is available only in Polish. Pirios Case Manager to uniwersalne narzędzie umożliwiające rejestrację wszystkich rodzajów zgłoszeń i reklamacji, od zgłoszenia wewnętrznego w firmie, np. Aplikacje do zarządzania zasobami ludzkimi, powiadamiania o awarii do powiadomienia o zagrożeniu życia System można zintegrować z wielokanałowym centrum kontaktowym również produkcji PIRIOS. System umożliwia łatwe dostosowanie zakresu gromadzonych informacji w zależności od kategorii zgłoszeń / reklamacji. Posiada możliwość dodawania nowych pól i zarządzanie słownikami związanymi z tymi polami. Składa się z następujących modułów funkcjonalnych: lista zgłoszeń, baza kontaktów, portal klienta, moduł automatycznego przesyłania wiadomości (do integracji z systemami IVR, wiadomości SMS i e-mail) Produkt dedykowany jest klientom biznesowym z branży energetycznej, bankowej, telekomunikacyjnej i publicznej.

Бърз преглед

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48086.bf92192f-b3cc-4d33-a217-913860d02c99.32cd5479-cd2e-4a44-a8f9-c3b883a0c8cb.1f612cad-89fe-4e61-a669-a1488bf36383