Aplicacions resultats de IA i aprenentatge automàticEs mostren  resultats a aplicacions. Mostra resultats que hi tenen relació a núvols del sector.