Aplicacions resultats de IA i aprenentatge automàticEs mostren 2009 resultats a aplicacions. Mostra 4 resultats que hi tenen relació a núvols del sector.