Aplicacions resultats de Internet de les cosesEs mostren  resultats a aplicacions. Mostra resultats que hi tenen relació a núvols del sector.