COINS Mail Assistant

Construction Industry Solutions (Ltd).

5.0 (1)

The COINS Mail Assistant enables the uploading of sent/received emails into the COINS ERP system.

With the COINS Mail Assistant you can upload sent and received emails into the COINS ERP system. You can also view key COINS information about the sender and recipients from within your email.

To use the COINS Mail Assistant you must have a valid COINS user account. Your local COINS system administrator will also need to grant your COINS account access to the Mail Assistant.

For further details about COINS and to learn more about us visit www.coins-global.com. For support queries please email us at comm.centre@coins-global.com.

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot llegir o modificar el contingut de qualsevol element de la bústia de correu i crear elements nous. Pot accedir a informació personal, com ara cossos, temes, remitents, destinataris o fitxers adjunts de qualsevol missatge o element del calendari. És possible que enviï aquestes dades a un servei de tercers.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36188.e6d4dc77-3b0d-4929-bdd6-ced254393c67.5ab28139-df7a-427c-a6a5-24890658c510.51e34fee-51f5-486d-9e05-143ed46020c5.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36188.e6d4dc77-3b0d-4929-bdd6-ced254393c67.5ab28139-df7a-427c-a6a5-24890658c510.51e34fee-51f5-486d-9e05-143ed46020c5.jpeg