https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3693.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.a610ec16-1a6c-40fe-911e-f182b7f84dd6.4ec6b34a-7c3c-4504-ad4e-17a526b1544b.png

Power BI Collaboration for Teams

de Ataira

Send notifications from the Power BI Collaboration SharePoint add-in.

Keep your team updated with notifications on your Power BI dashboards, reports, documents, links and assigned actions in the Power BI Collaboration SharePoint add-in. After you have configured the connector you can send notifications from the SharePoint add-in to your Microsoft Teams channel, alerting your colleagues to changes. The notification contains a link to the Power BI item in SharePoint as well as comments and other useful information to take action. Helps your business intelligence team more tightly collaborate on your business intelligence efforts. This connector requires the Power BI Collaboration SharePoint add-in in the Microsoft Store.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61807.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.a610ec16-1a6c-40fe-911e-f182b7f84dd6.0353b0cf-139c-4e2a-a870-a91825c8e9c6.png
/staticstorage/bca0622c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61807.fad10d8e-2628-42d1-a9e9-b9ef58c62dd2.a610ec16-1a6c-40fe-911e-f182b7f84dd6.0353b0cf-139c-4e2a-a870-a91825c8e9c6.png