https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44027.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.891539ec-664e-41f4-8884-bd7502ab474f.a838c28c-2e6f-4e73-9f0d-e5117173a576.png

Vispell

vnu

Vispell - Công cụ kiểm tra chính tả tiếng Việt

This application is available in Vietnamese.

Công cụ Vispell giúp bạn kiểm tra chính tả tiếng Việt một cách nhanh chóng trên chính trình soạn thảo Microsoft Word của mình. Phiên bản Word chúng tôi hỗ trợ là từ Word 2016 trở lên. Với công cụ kiểm tra chính tả, nó phù hợp với tất cả mọi người đang có nhu cầu về việc kiểm tra chính tả tiếng Việt cho văn bản của mình.

Để sử dụng, bạn chỉ cần click vào "Vispell tool" icon trên thanh công cụ và màn hình giao diện chính sẽ được hiển thị sau đó.

Cuối cùng, sự riêng tư của bạn là rất quan trọng với chúng tôi: bởi mặc định công cụ kiểm tra chính tả, thì tài liệu của bạn sẽ được gửi về Vispell server thông qua kết nối đã được mã hóa. Chúng tôi cam kết rằng không lưu trữ văn bản mà bạn kiểm tra và cũng không lưu trữ địa chỉ IP của bạn.

This application is available in Vietnamese.

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot llegir el document i fer-hi canvis.
  • Pot enviar dades per Internet.
  • D'una ullada
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26718.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.891539ec-664e-41f4-8884-bd7502ab474f.fe269e73-cbf8-4c5d-98fd-58f2ccef670b.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37738.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.891539ec-664e-41f4-8884-bd7502ab474f.3f11eb1f-42b8-41f0-99d3-f7a83612a717.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55557.b01fbfb4-369c-4b45-b491-dfb22bfa7b48.891539ec-664e-41f4-8884-bd7502ab474f.db79e201-d076-4d40-990d-b96f6ec84200.png