https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63902.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.666d1100-6ba8-409e-9918-9f8b15999e63.png

GetReplied

Virtual Works

Add one-click reply options to the messages you send to prospects, motivating them to reply.

We've made it easy for buyers to reply to you.

GetReplied helps salespeople to increase responses from prospects, reduce sales cycles, and improve close rates.

Create and insert custom one-click reply buttons to your messages.

Get more email replies with GetReplied.

A GetReplied account is required to use this add-in. Start your free 14-day trial now

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
 • Pot enviar dades per Internet.
 • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu i modificar-la, com ara el cos, el tema, el remitent, els destinataris i la informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.
 • D'una ullada
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61569.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9117de4-1957-42cc-8e91-a996a95d66ba.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64157.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.cb324865-966c-4e80-9c03-35efab99e9c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63345.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9654808-7c5b-4456-b4f4-26daae716f8e.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20205.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.bafd2c00-dad2-480d-8c9f-511419c247c2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31706.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.c11e0d5c-8c57-4f47-82e5-9782574f72b2.png