https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47455.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.55c9f04f-4f0f-44b6-bf10-a2a0e6de2e00.png

ZoomInfo Chat

de Insent

Conversational platform for B2B GTM teams

ZoomInfo Chat helps businesses route more qualified leads to the sales team, convert them real-time and accelerate the sales cycle. Powered by ZoomInfo's best-in-class B2B intelligence layer and deep integrations with the revenue tech stack, ZoomInfo Chat helps you build successful sales conversations that convert. With Microsoft Teams and ZoomInfo Chat integration, you can now initiate and respond to conversations right within Microsoft Teams.If you don't have an account yet, learn what we have in store for businesses like yours. Dive in here [ZoomInfo Chat](https://www.zoominfo.com/chat).

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58708.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.ddca9024-fb68-417e-b4a0-3a5998f0e19d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40632.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.e5563996-bfb0-4922-9fe8-95e430ec53c8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37554.b25b658d-6144-4dd9-a6df-81f9e5298314.5fe3a1c3-3872-46fa-a792-82dc248a4d7b.2186b736-ef6b-4725-91c7-3aadba3d52db.png