https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14121.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.be0c403c-cc70-4d8d-92a4-6cbf5cbc3a27.png

MockFlow

de Produle

(1 valoracions)

Draw and collaborate on UI designs within your Team channels

Use MockFlow for MS Teams to draw and collaboration UI within your team channels

It lets you

1. Add UI projects as custom tabs and pin it to your team channels

2. Export UI drawings to any channel

3. Add as a personal app for creating UI wireframes

Note: License is required for certain features and collaboration. It can be purchased at https://mockflow.com/pricing

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44625.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.484718d5-1b30-4150-adae-e7315d6385f9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14391.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.d8ed410c-584e-4a83-bbbf-3a9adeef6046.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2393.5ad63b05-719b-4f90-b881-b738fe155529.a0eadd98-25d5-4727-ba5d-5fbcc0b9c8ba.b3d7b696-3a96-4380-94dc-c7c80097f01b.png