https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19288.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.0c7bf63b-f495-4b8a-bf81-9ffd83be6075.png

MyWorkDrive

de MyWorkDrive

(1 valoracions)

The MyWorkDrive App allows you to access file share folders in Microsoft Teams

The MyWorkDrive App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams.The [MyWorkDrive](https://www.myworkdrive.com) App allows you to integrate MyWorkDrive File Share Access, Web editing and File Management into Microsoft Teams. With this integration you can perform the following actions in Microsoft Teams:


• Add MyWorkDrive as a tab in Microsoft Teams

• View/Edit Office Files in Office Online

• Upload/Download/Rename and Delete files

• Create internal file share links to connect MyWorkDrive accessible files to tasks in Microsoft Teams.

MyWorkDrive is a software service managed by your internal IT that allows you to access, manage and view company files stored on Windows File Shares using any Web Browser, Mapped Drive or Mobile Client and now you can access in Microsoft Teams!   Your company must be running MyWorkDrive software internally to use this app in Microsoft Teams.   For more information visit our MyWorkDrive Support site.

 

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png
/staticstorage/8217cb14/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27633.5720470a-995e-4327-93a0-7155ddfce39e.173b2a98-adb9-49d3-8fe0-0c3c293c7c95.b5c1c1e0-b1be-4993-86e7-b2caaaf71d5d.png