https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58553.b361b70e-246a-47c7-a6f1-2a4372f00056.8cfe43fa-c7b4-4e6e-8ef1-3f58e93c4325.7636ecf7-9204-473e-91ff-2c1c1c5489f5.png

Empuls

de Empuls

(4 valoracions)

Improve motivation, productivity, and alignment with this holistic employee engagement solution.

Empuls is a holistic employee engagement solution. It helps organizations to connect, motivate and empower employees. Learn more.

With the Empuls app on Microsoft Teams, you can

  • Send appreciations, awards to publish them on channels, and group chats
  • Redeem points you received as awards and gifts
  • Get reminders to review nominations, respond to the surveys, etc

Please note - Only Empuls subscribers will be able to use this app.Not an Empuls customer yet?


Click here to sign up and start using this app.


OR


Reach out to us at sales-empuls@xoxoday.com for more information.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30168.b361b70e-246a-47c7-a6f1-2a4372f00056.8baf5671-3665-4d2f-85e5-bbdb94de9980.88dcfa6a-001e-473a-9222-35b61674260a.png
/staticstorage/8de0ea5c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30168.b361b70e-246a-47c7-a6f1-2a4372f00056.8baf5671-3665-4d2f-85e5-bbdb94de9980.88dcfa6a-001e-473a-9222-35b61674260a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23099.b361b70e-246a-47c7-a6f1-2a4372f00056.8baf5671-3665-4d2f-85e5-bbdb94de9980.61bad129-fe68-4309-a2ba-4058f3fb2fea.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23478.b361b70e-246a-47c7-a6f1-2a4372f00056.8baf5671-3665-4d2f-85e5-bbdb94de9980.1fcbe81e-a89e-44c3-b8f1-b5692bc7f420.png