https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17980.68c3d223-f020-4c5d-aa08-df513762530e.9eb76650-95b9-4a88-93f7-e0d2d2bd1d70.16b0f660-e02b-4d0c-87ba-a05400593038.png

Wired2Perform for Outlook

Wired2Perform LLC

Use Wired2Perform® to integrate Behavioral Smart™ Tools with Outlook

Wired2Perform® Insights allow you to see another’s behavioral profile and communication style helping you have more productive conversations and overcome potential misunderstandings.

Key Features :

1. Discover the unique behavioral styles of your Wired2Perform® contacts

2. Discover the unique behavioral factors of your Wired2Perform® contacts

3. Find the most dominant and 2nd most dominant attributes of your Wired2Perform® contacts by their :

• Behavior - the behavior style

• Communication - the communication style

• Factor - the behavior factor

• Design - the design of the content that you should consider when you communicate with them

• Information - the information requires that you should consider when you communicate with them

• Length - the length of the content that you should consider when you communicate with them

4. Find the behavior attributes, behavior talents, and behavior roles of each of your Wired2Perform® contacts

5. View the Wired2Perform® profiles of your contacts

6. Show the contacts list with their behavioral styles and two behavioral factors

7. Invite your new contacts to register In Wired2Perform®

Capacitats del complement
Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara noms de remitents o de destinataris, adreces electròniques, cossos de missatges o informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.
  • D'una ullada
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57928.68c3d223-f020-4c5d-aa08-df513762530e.9eb76650-95b9-4a88-93f7-e0d2d2bd1d70.3ee6a437-299c-4069-8d95-de45a10a1976.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1758.68c3d223-f020-4c5d-aa08-df513762530e.9eb76650-95b9-4a88-93f7-e0d2d2bd1d70.22ccee7a-1974-4765-a639-db9f9619bc38.png