https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41210.8e9f6e61-00aa-4c6d-a4e9-6ce6d88ffaa3.b21ca771-680d-43c6-a2a1-665565cb70a4.7b0a97e2-1e71-4202-982f-8e9579d9961b.png

Hyperproof

de Hyperproof, Inc.

(54 valoracions)

Receive your Hyperproof notifications in Microsoft Teams instead of email

The Hyperproof app for Microsoft Teams brings your Hyperproof notifications and activity to you where you are collaborating - in Microsoft Teams. When you connect your Hyperproof account, you can start receiving your notifications in Microsoft Teams in addition to or instead of email. You can receive notifications when you are mentioned in an activity feed comment, assigned to a control, task, risk or request, or added to a control, program, audit, or risk register. You can also receive reminders about upcoming task due dates and freshness expirations of controls and labels.

If you do not have a Hyperproof account, please visit [this page](https://hyperproof.io/request-a-demo/) to request a demo!

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64697.8e9f6e61-00aa-4c6d-a4e9-6ce6d88ffaa3.aaeeaa3a-a8e0-4a6c-86db-e2d4dd24bed1.4afa25db-dcd7-426b-a4c4-a17abe128a2e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52868.8e9f6e61-00aa-4c6d-a4e9-6ce6d88ffaa3.aaeeaa3a-a8e0-4a6c-86db-e2d4dd24bed1.c01b30bc-d2e3-4203-b5d4-10a1f5bca4c6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40263.8e9f6e61-00aa-4c6d-a4e9-6ce6d88ffaa3.aaeeaa3a-a8e0-4a6c-86db-e2d4dd24bed1.4c2d6791-90ce-4dbe-8a45-b96c441c4f82.png