https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34587.3fcd238b-4e3e-4663-8972-17e8480c56f2.08fe8e6c-ae1e-4144-a6d4-47764a78efd5.223b1149-420c-4964-bcb0-6c8d5cb62a2e.png

Cascade for Outlook

de Cascade.app

(186 valoracions)

View, update and create your strategic goals without leaving your inbox

Cascade is the first strategy to execution platform. Whether your team's embarking on a new strategy, an exciting product launch, or executing an ambitious plan, the Cascade platform has you covered.

With the Cascade add-in, you can get a quick overview of the status of the goals linked in an email, then deep dive into the details of the goals, and quickly update in a few clicks. You can also create a new Cascade goal from an email and include the email content to give your team a bit more context on the new goal.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu i modificar-la, com ara el cos, el tema, el remitent, els destinataris i la informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9132.3fcd238b-4e3e-4663-8972-17e8480c56f2.08fe8e6c-ae1e-4144-a6d4-47764a78efd5.9ac87fa8-c29e-4391-b293-1d461b67fa9c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61277.3fcd238b-4e3e-4663-8972-17e8480c56f2.08fe8e6c-ae1e-4144-a6d4-47764a78efd5.b91386cb-ac76-4031-be75-f70e8c9d84d2.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8790.3fcd238b-4e3e-4663-8972-17e8480c56f2.08fe8e6c-ae1e-4144-a6d4-47764a78efd5.918c5c15-0586-4a13-830a-1280e30c2c03.png