https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49802.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.9e0316b5-9130-4136-ab19-4db138e62409.png

Org@Work Outlook Add-in

de LUNDANO

Org@Work

Check in Outlook Scheduling Assistant the participants status (working on site or remotely) and save time by identifying immediately the adapted meeting room!

To start using Org@Work, your organisation needs to have a subscription agreement with us. In order to move forward please reach us at contact@lundano.com

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu i modificar-la, com ara el cos, el tema, el remitent, els destinataris i la informació adjunta. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49043.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.e7d27c22-87e7-4729-a5ad-50582956d62d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32026.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.2af624f2-c346-4ba0-9a9f-e24e98fe4d6d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44481.98856d4c-fd89-4c09-9a26-07a85e35834b.1b88cbef-53f2-4465-9e6d-e932b3bca09c.f0ee70d6-df73-481d-9e43-ece32e3d2a47.png