https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59824.de28888c-fdf6-4d6d-b61d-ed3f0f70749c.42cee750-c52b-41e9-8383-e5e50c87a21b.fce74006-c265-4b40-a3f2-970c1cb3e3f4.png

Signitic - Add-in

de SIGNITIC APP

Centrally deploy, harmonized signatures on Outlook (Microsoft 365).

Centrally deploy, harmonized signatures on Outlook (Microsoft 365).

Effectively manage with Signitic your Office 365 email signatures from a centralized platform.

The Signitic add-in is natively integrated with Microsoft 365 and Outlook with no effort.

Deploy Signitic to Outlook in seconds.

Benefits:

- Automatic new/response detection

- Editing of user information

- Preview of signature before sending

- Multi-signatures

- Alias management

- Silent and automatic authentication

- Choice of campaigns

- Automatic and centralized installation without GPO

- Automatic internal / external detection

- Phone/tablet support

With Signitic signatures, take back control of your communication

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot llegir o modificar el contingut de qualsevol element de la bústia de correu i crear elements nous. Pot accedir a informació personal, com ara cossos, temes, remitents, destinataris o fitxers adjunts de qualsevol missatge o element del calendari. És possible que enviï aquestes dades a un servei de tercers.
Aquest complement es pot iniciar quan:
  • L'usuari redacta un correu nou.
  • L'usuari crea un esdeveniment nou.
  • L'usuari afegeix o suprimeix destinataris d'un correu electrònic.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9634.de28888c-fdf6-4d6d-b61d-ed3f0f70749c.2d69ae87-6649-43a8-99aa-86ed2dcf0525.51c6cee5-e8ed-491b-8c4c-aa229fe3ad10.png