https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56959.070c0f59-5335-4607-a91e-407160686dc2.be2ea85a-abb6-4b1d-a389-9d0c4b4cf2b8.881a578e-3c59-4e71-abf8-43665273cdb6.png

Kallidus

de Kallidus

This add-in for Microsoft Teams helps you use the Kallidus systems to their full potential.

This add-in for Microsoft Teams helps you do your learning on time. Reminders that pop right into your Teams experience mean you will never miss a deadline again! Get your learning done and impress your managers, your peers and yourself! Good job.

In addition to all of this we are always looking to get feedback – please email us at product@kallidus.com.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3659.070c0f59-5335-4607-a91e-407160686dc2.e40e0583-17b9-4c1d-9a3d-f70f40ec6c96.09886eed-1e21-43a3-a2c5-964ccb57bcbc.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.185.070c0f59-5335-4607-a91e-407160686dc2.e40e0583-17b9-4c1d-9a3d-f70f40ec6c96.676b6146-6a67-408c-9d0c-d0ef69d8ede2.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20008.070c0f59-5335-4607-a91e-407160686dc2.e40e0583-17b9-4c1d-9a3d-f70f40ec6c96.4b9576f1-f47d-4183-b970-7eff6368c0c8.png