https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3504.89a06200-9912-49a5-be0c-1a5aa32118ed.e19e795d-e66e-424b-becf-cae72343dcf8.3ce29cd7-1ff6-4d3e-9e13-2a51a64d5b42.png

Teameo Class Space

de LS2 Innovation

Teameo Class Space is a digital for quick access to course information

Teameo Class Space is a customized space that allows teachers inside Microsoft Teams to personalize the listing of the course curriculum, links and applications for the consultation by students.

Students of Microsoft Teams classes will be able to consult the Teameo Class Space tab to view all the information including course curriculum, applications and links.

Capacitats del complement

Quan s'utilitza aquest complement:
  • Pot enviar dades per Internet.
  • Aquest complement pot accedir a informació personal del missatge actiu, com ara números de telèfon, adreces postals o direccions URL. És possible que el complement enviï aquestes dades a un servei de tercers. No es poden llegir ni modificar altres elements de la bústia de correu.

D'una ullada

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21554.89a06200-9912-49a5-be0c-1a5aa32118ed.6ec2b9cf-8adb-4a59-8862-3797d7e1def0.b24708e9-f883-4be3-bca9-e9961e0741e8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2213.89a06200-9912-49a5-be0c-1a5aa32118ed.6ec2b9cf-8adb-4a59-8862-3797d7e1def0.3895c9d2-3853-4c0e-995f-b290da74721a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36991.89a06200-9912-49a5-be0c-1a5aa32118ed.6ec2b9cf-8adb-4a59-8862-3797d7e1def0.8b54d394-d8e1-4d02-aa09-cce98a3e7d30.png